News -

Młodzież na krótkim metrażu

Aparaty cyfrowe mogą wygrać osoby w wieku 15-25 lat, biorące udział w europejskim konkursie filmowym Stranger Festiwal.


Filmy mają opowiadać, jak ich autorzy postrzegają siebie, gdzie mieszkają i czym się interesują. Powinny trwać od 1 do 5 minut. Można je zgłaszać w siedmiu kategoriach. Nagrania muszą mieć angielskie napisy lub powinny być zrozumiałe niezależnie od różnic językowych i kulturowych. Zwycięzcy wezmą udział w akademii filmowej w Amsterdamie. Filmy można umieszczać na stronie Stranger Festiwal do 15 sierpnia 2009 r. Szczegółowe informacje po angielsku na stronie Stranger Festiwal.
stopka strony