Młodzież w czasach digitalizacji

Publikacja, stworzona przez Partnerstwo Młodzieżowe UE i Rady Europy, bada wpływ cyfryzacji na integrację młodych ludzi.Cyfryzacja wywiera coraz większy wpływ na sektor młodzieżowy. Zakłada się, że narzędzia cyfrowe oferują nieznaną wcześniej możliwość dotarcia do większej liczby młodych ludzi, zwłaszcza tych ograniczonych barierami społecznymi, geograficznymi, ekonomicznymi lub kulturowymi. Najnowsza publikacja „Social inclusion, digitalisation and young people” bada tę koncepcję.

Dostęp do publikacji

#publikacja    #włączanie    #równość    #internet    #digitalizacja

stopka strony