News -

Młodzież w czasach kryzysu: co poszło nie tak?

Sposób, w jaki Europa walczyła z kryzysem gospodarczym w negatywny sposób odbił się na sytuacji społeczeństw, a w szczególności młodzieży. Tak wynika z nowej publikacji Europejskiego Forum Młodzieży.


Autorzy raportu analizują skalę konsekwencji kryzysu gospodarczego dla młodego pokolenia i skutki działań podjętych przez polityków. Jak wynika z opracowania, poziom bezpieczeństwa młodych ludzi na rynku pracy znacząco spadł – zmniejszyły się minimalne wynagrodzenia wypłacane młodym ludziom, ograniczono też wydatki na edukację.

Jak przekonują autorzy publikacji, odpowiedź na kryzys była chaotyczna i niestuteczna – podjęto działania nieproporcjonalne, które ostatecznie miały negatywny wpływ na sytuację młodzieży. W rezultacie problemów gospodarczych młodzi ludzie w Europie wchodzą w dorosłość później - opuszczają swe domy i zakładają rodziny w starszym wieku niż wcześniej.

W raporcie EFM zawarto też zalecenia, które mogą pomóc w naprawie sytuacji. Jak przekonują autorzy, wpływ kryzysu na młodych ludzi może być zneutralizowany dzięki głębokim zmianom strukturalnym i instytucjonalnym oraz strategiom służącym tworzeniu miejsc pracy. Tego rodzaju polityka powinna być elementem spójnego otoczenia makroekonomicznego, sprzyjającego zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu.

Raport dostępny jest na stronie Europejskiego Forum Młodzieży.

stopka strony