News -

"Młodzież w działaniu" ma pozostać samodzielna

Parlament Europejski popiera samodzielne funkcjonowanie programu „Młodzież w działaniu” w nowej unijnej perspektywie finansowej. Tak wynika z przyjętej przez europosłów rezolucji „Mobilna młodzież – ramy na rzecz poprawy systemów edukacji i szkoleń w Europie”.


W dokumencie członkowie Parlamentu Europejskiego podkreślili, że program „Młodzież w działaniu” ma kluczowe znaczenie dla zwiększania uczestnictwa młodzieży w życiu Europy, powinien więc być wzmocniony i kontynuowany. Rezolucja wzywa Komisję Europejską do utrzymania odrębności „Młodzieży w działaniu” po roku 2013, jednocześnie sugeruje, że z doświadczeń tego programu korzystać może również nowa inicjatywa Komisji - „Mobilna młodzież”. W uzasadnieniu rezolucji eurodeputowani napisali m.in., że mobilność młodych ludzi jest ważna nie tylko dlatego, że ułatwia wejście na rynek pracy, ale również dlatego, że sprzyja edukacji pozaformalnej, która służy rozwijaniu kluczowych kompetencji młodzieży. Z tego względu program „Młodzież w działaniu” zasługuje – zdaniem europosłów - na szczególne wsparcie. Więcej na ten temat (w jęz. angielskim) na stronie Parlamentu Europejskiego.
stopka strony