News -

Młodzież w działaniu - na rzecz obywateli

Najciekawsze inicjatywy młodych Europejczyków związane z Rokiem Obywateli 2013 można znaleźć w najnowszej broszurze wydanej przez Komisję Europejską.
Europejski Rok Obywateli 2013 ustanowiono, by zwiększyć świadomość praw i obowiązków obywateli UE oraz by zachęcić do dyskusji - na każdym poziomie – o przyszłości Starego Kontynentu.

Broszura Komisji Europejskiej prezentuje najciekawsze projekty zrealizowane przez młodych ludzi, wsparte ze środków programu Młodzież w działaniu w ramach akcji Wymiany Młodzieży, Wolontariat Europejski oraz Szkolenie i tworzenie sieci.

Broszura dostępna jest pod adresem:
http://ec.europa.eu/youth/documents/publications/young-citizens.pdf
stopka strony