News -

"Młodzież w działaniu" zaprasza na szkolenie

Chciałbyś zrealizować projekt w ramach programu „Młodzież w działaniu”? Nie wiesz, jak to zrobić? Weź udział w bezpłatnym, czterodniowym szkoleniu wprowadzającym do Akcji 4.3. Uwaga, zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 16 września!


Chciałbyś zrealizować projekt w ramach programu „Młodzież w działaniu”? Nie wiesz, jak to zrobić? Weź udział w bezpłatnym, czterodniowym szkoleniu wprowadzającym do Akcji 4.3. Uwaga, zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 16 września!

Akcji 4.3 programu „Młodzież w działaniu” to szansa na uzyskanie wsparcia dla projektów promujących aktywne obywatelstwo. Umożliwia również uczestnictwo w seminariach i stażach dla pracowników młodzieżowych.

Październikowe szkolenie w Konstancinie-Jeziornie (18-21 X) służyć ma właśnie zwiększeniu wiedzy i umiejętności w realizacji dobrych jakościowo projektów w ramach Akcji 4.3. Uczestnicy zdobędą kompetencje potrzebne w pracy z młodzieżą i w realizacji projektów młodzieżowych, przygotują dobre projekty z udziałem organizacji partnerskich, podsumują dotychczasową współpracę i realizowane projekty oraz zaplanują kolejne działania.

Aby zapisać się na szkolenie, należy do 16 września wypełnić ankietę on-line. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Narodowa Agencja pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych. Koszty podróży na miejsce szkolenia pokrywa uczestnik. Jednocześnie informujemy, że warunkiem uczestnictwa jest udział w całości szkolenia. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną przesłane uczestnikom po 23 września.

Szczegółowe informacje: www.mlodziez.org.pl
stopka strony