News -

Młodzież w Europie - raport Brukseli

Spada zaangażowanie młodych ludzi w działalność organizacji społecznych – wynika z nowej publikacji Komisji Europejskiej.


Publikację opracowano na podstawie ankiet, w których udział wzięło 13 tys. osób w wieku od 15 do 30 lat z 28 państw UE. Pytania dotyczyły uczestnictwa w życiu publicznym, działalności w organizacjach, zaangażowania w wolontariat i korzystania z kultury. Respondentów pytano również o ich opinie na temat rynku pracy.

Z badań wynika, że:

 - spada poziom zaangażowania w działalności organizacji. Niespełna połowa respondentów zadeklarowała, że w ciągu ostatniego roku wzięła udział w działaniach choć jednego stowarzyszenia czy organizacji politycznej. W 2013 r. odsetek ten sięgał 56 proc.

 - poziom uczestnictwa młodych w wyborach ma związek z poziomem wykształcenia oraz udziałem w pozaformalnych działaniach edukacyjnych. Im lepiej wykształceni i bardziej aktywni są młodzi ludzie, tym chętniej głosują. Wśród respondentów odsetek uczestniczących w wyborach w ciągu ostatnich trzech lat wyniósł 63 proc. 16 proc. ankietowanych nie mogło głosować ze względu na wiek. 47 proc. brało udział w wyborach lokalnych, 37 proc. w regionalnych, 43 proc. w krajowych, a 31 proc. w unijnych.

 - jedna czwarta Europejczyków angażuje się w wolontariat (pytano o ostatni rok). 27 proc. wolontariuszy uzyskało formalne uznanie swego zaangażowania.

 - spada udział młodzieży w działalności kulturalnej. Choć aż 9 na 10 ankietowanych w ciągu ostatniego roku uczestniczyło w spektaklach czy koncertach, w poprzednim badaniu odsetek zaangażowanych było o 5 pkt. proc. wyższy.

 - młodzi ludzie są przeważnie optymistami jeśli chodzi o znalezienie pracy (74 proc.). Co trzeci obawia się jednak o stabilność zatrudnienia.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony