News -

Młodzież w świecie - nabór wniosków

Tylko do 14 maja przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach Akcji 3.2 “Młodzież w świecie” programu Młodzież w działaniu.


Tylko do 14 maja przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach Akcji 3.2 “Młodzież w świecie” programu Młodzież w działaniu.

Szansę na uzyskanie wsparcia będą miały projekty współpracy młodzieżowej pomiędzy krajami programu a państwami partnerskimi innymi niż sąsiedzkie UE.

Wnioski składać mogą organizacje działające w sektorze młodzieżowym – projekty muszą obejmować działania non-profit związane z edukacją pozaformalną. Rozpoczęcie działań powinno nastąpić w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013 r., a sam projekt musi trwać od 6 miesięcy do 1 roku.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 maja 2013 r.
Więcej szczegółowych informacji na stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php
stopka strony