News -

Młodzieżowa Akademia Samorządowa

8 konferencji młodzieżowych w 8 miejscowościach województwa śląskiego. Na każdej z nich dyskusje na temat potrzeb młodzieży!


Podczas każdego ze spotkań organizatorzy przedstawią Mapę Lokalnych Potrzeb Młodzieży danej miejscowości oraz przeprowadzą pogłębioną dyskusję na temat lokalnych problemów i wyzwań, jakie stoją przed polityką młodzieżową.

Uczestnicy spotkań będą mieli okazję, żeby zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje, by nie tylko mieć świadomość obywatelską, ale także wskazywać potrzeby i potrafić na nie reagować we współpracy z samorządem lokalnym, który jest partnerem w podejmowanych działaniach.

Zgłoszenia na pierwszą konferencję przyjmowane są do 20 września 2020.

Więcej informacji

#samorząd    #konferencja

stopka strony