News -

Młodzieżowa Nagroda Demokracji

Do 8 kwietnia zgłaszać można projekty działań na rzecz demokracji do konkursu organizowanego przez niemiecką Federalną Agencję na rzecz Edukacji Obywatelskiej. Na zwycięzcę czeka nagroda – 3 tysiące euro.


Do 8 kwietnia zgłaszać można projekty działań na rzecz demokracji do konkursu organizowanego przez niemiecką Federalną Agencję na rzecz Edukacji Obywatelskiej. Na zwycięzcę czeka nagroda – 3 tysiące euro.

Młodzieżowa Nagroda Demokracji przyznana będzie już po raz czwarty. Zgłaszane projekty powinny być realizowane przez młodzież (14-27 lat) lub na jej rzecz – mają służyć rozwojowi demokracji, zachęcać do samodzielnego działania i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Zwycięzcę wyłoni młodzieżowe jury konkursu podczas obrad w maju. Pomysłodawcy najlepszego projektu otrzymają 3 tysiące euro.

Więcej szczegółowych informacji na stronie:
www.bpb.de/veranstaltungen/GBIWDZ,0,Youth_Democracy_Award.html
stopka strony