News -

Młodzieżowa Stolica Europy 2012

Burmistrzu, prezydencie, marszałku! Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2012 to świetna okazja na promocję Twojego miasta i regionu w Europie.


Aplikacje mogą składać władze miast i regionów. W zgłoszeniu należy opisać cele projektu, przewidywany budżet, program i metody angażowania młodzieży. Kandydatura musi cieszyć się oficjalnym poparciem lokalnej lub regionalnej niezależnej struktury młodzieżowej, a jeśli takiej nie ma – co najmniej kilku lokalnych młodzieżowych organizacji pozarządowych. Zgłoszenia można przesyłać do 25 stycznia 2010. Więcej informacji po angielsku na stronie Europejskiego Forum Młodzieży, które prowadzi nabór. Opis programu po polsku znajduje się w bazie Eurodesk Polska.
stopka strony