Młodzieżowa stolica Europy 2022

Europejskie Forum Młodzieży szuka kandydatów na Młodzieżową Stolicę Europy 2022. Może nią zostać miasto, które przedstawi ambitny program wzmacniania i wspierania młodzieży.


Miano Młodzieżowej Stolicy Europy miasto otrzymuje na jeden rok, podczas którego ma realizować młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. Inicjatywa ma przyczynić się do rozwoju nowych pomysłów i innowacyjnych projektów, dzięki którym wzrośnie aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społeczeństwie.

Aplikacje mogą składać władze lokalne (miasta lub grupy miast, metropolie, aglomeracje) z krajów Unii Europejskiej i należące do Rady Europy.

Pierwszą Młodzieżową Stolicą Europy w 2008 roku został Rotterdam. W 2019 roku tytuł ten dzierży serbski Nowy Sad. Rok 2020 będzie należeć do Amiens, a 2021 do Kłajpedy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 maja (opłata aplikacyjna wynosi 700 euro).

Więcej informacji 

stopka strony