News -

Młodzieżowa Stolica Europy 2023

Europejskie Forum Młodzieży szuka kandydatów na Młodzieżową Stolicę Europy 2023. Tytuł ten może otrzymać miasto, które przedstawi ambitny program wzmacniania i wspierania młodzieży.


Miano Młodzieżowej Stolicy Europy miasto otrzymuje na jeden rok, podczas którego ma realizować młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. Inicjatywa ma przyczynić się do rozwoju nowych pomysłów i innowacyjnych projektów, dzięki którym wzrośnie aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społeczeństwie.

Aplikacje mogą składać władze lokalne (miasta lub grupy miast, metropolie, aglomeracje) z krajów Unii Europejskiej i należące do Rady Europy.

Pierwszą Młodzieżową Stolicą Europy w 2008 roku został Rotterdam. W 2019 roku tytuł ten dzierży serbski Nowy Sad. Rok 2020 będzie należeć do Amiens.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 stycznia 2020 (opłata aplikacyjna wynosi 300 euro).

#stolica    #młodzież

stopka strony