News -

Młodzieżowe priorytety estońskiej prezydencji

Estonia po raz pierwszy przewodniczy Radzie Unii Europejskiej. Po raz pierwszy też przewodnictwo przyjęło formułę trio - Estonia, Bułgaria i Austria.


Dla Estonii to pierwsza tak ważna funkcja od czasu, gdy przystąpiła do UE w 2004 r. Mottem prezytencji jest: "Jedność dzięki równowadze". 

Prezydencja skoncentruje się na otwartej i innowacyjnej ekonomii, bezpieczeństwie i ochronie Europy, dygitalizacji i ruchu otwartego dostępu, zrównoważonej i integralnej Europie. 

W obszarze polityki młodzieżowej omówione zostaną trzy priorytety:
- Przyszłość młodych ludzi w Unii Europejskiej - zwrócenie uwagi na potrzeby młodych ludzi i zaoferowanie im wsparcia na tle rosnącego nacjonalizmu. Młodzi zostaną włączeni w dialog z osobami kształtującymi politykę dla ich pokolenia. Wezmą udział w kształtowaniu strategii UE na Forum Młodzieżowym, którego hasło przewodnie brzmi: " Młodzież w Europie - co dalej?".
- Smart youth work - temat bezpośrednio związany z postępem cyfryzacji. Omówienie ryzyka i szansy jakie daje rozwój technologii. Rozwinięta zostanie koncepcja "smart work".
- Wolontariat młodzieżowy - temat szczególnie istotny dla Komisji Europejskiej, która na podstawie badań nad wplywem wolontariatu na kształtowanie osobowości, uruchomiła Europejski Korpus Solidarności. Promocja wolontariatu, to jeden z najwyższych priorytetów.

Szczegółowe informacje na temat kalendarza prezydencji znajdują się na specjalnie uruchomionej stronie internetowej.

stopka strony