News -

Młodzieżowy Delegat RP 2016

Interesujesz się działalnością ONZ? Napisz esej na jeden z czterech zaproponowanych tematów i wyjedź do Nowego Jorku, by wziąć udział w pracach polskiej delegacji na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ.


W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 25 lat. Ich zadaniem jest napisanie eseju na 100-1500 słów, odpowiadającego na jedno z poniższych pytań:

 - Jak sobie wyobrażasz wkład polskiej młodzieży w realizację Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030?
 - W jaki sposób włączyć polską młodzież w wybraną przez ciebie kampanię społeczną ONZ?
 - Co młodzi Polacy wnoszą, co mogą wnieść do działalności ONZ i podległych jej agend?
 - Co uważasz za najważniejsze osiągnięcie Polski w ONZ?

Szczególnie ceniona przez organizatorów konkursu będzie umiejętność formułowania autorskich ocen oraz wykorzystywania własnych doświadczeń.

Konkurs jest częścią programu promocji współpracy polskiego społeczeństwa obywatelskiego z ONZ. Ma być bodźcem dla polskiej młodzieży do bliższego zapoznania się z działalnością organizacji i do angażowania się w sprawy publiczne.

Na podstawie oceny nadesłanych prac Komisja konkursowa wyłoni pięcioro finalistów, których zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną. Ostatecznego wyboru Młodzieżowego Delegata na 71. sesję ZO Narodów Zjednoczonych dokona MSZ spośród dwójki finalistów zarekomendowanych przez Komisję konkursową.

Esej należy przesłać do 22 maja 2016 r. listem poleconym na adres: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – Młodzieżowy Delegat” lub wysłać w postaci elektronicznej w formacie DOC, DOCX lub PDF pod adres: mlodziezowy.delegat@prom.info.pl.

Więcej informacji na stronie PROM.

stopka strony