News -

Młodzieży portret statystyczny

Mnóstwo informacji z wielu dziedzin życia młodych ludzi zawiera publikacja w Eurostatu “Młodzież w Europie – portret statystyczny”


W jakim wieku młodzi ludzie wyprowadzają się od rodziców? Jak bardzo stopa bezrobocia zależy od poziomu wykształcenia? Czy więcej młodych ludzi pracuje na umowach stałych, czy czasowych? Jak często uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w publikacji “Młodzież w Europie – portret statystyczny”, wydanej przez Eurostat. Broszura zawiera mnóstwo informacji z wielu dziedzin życia młodych ludzi – od demografii, poprzez kwestie zdrowa i warunków życia, po edukację i wejście na rynek pracy. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-10122009-AP/EN/3-10122009-AP-EN.PDF
stopka strony