News -

Mobilni badacze Erasmus+ poszukiwani

Jesteś studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia? Masz doświadczenie w przeprowadzaniu badań? Jesteś dyspozycyjny i mówisz dobrze po angielsku? Jeśli tak, zgłoś się!


Jesteś studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia? Masz doświadczenie w przeprowadzaniu badań? Jesteś dyspozycyjny i mówisz dobrze po angielsku? Jeśli tak, zgłoś się!

Aby analizować efekty programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie prowadzić ogólnopolskie badania ilościowe i jakościowe dotyczące rozwoju kompetencji uczestników, wpływu projektów na społeczności lokalne i na organizacje realizujące działania. W tym celu rusza projekt „Mobilni badacze Erasmus+”, w którym udział mogą wziąć studenci studiów licencjackich lub magisterskich ze wszystkich województw, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu badań.

Zadania uczestników projektu będą obejmować m.in.:
- przeprowadzanie badań ilościowych i jakościowych (np. badań kwestionariuszowych, wywiadów pogłębionych) dotyczących edukacji, na terenie swojego województwa;
- transkrypcję wywiadów pogłębionych.

Projekt „Mobilni badacze Erasmus+” potrwa do grudnia 2015 r. z możliwością kontynuacji w kolejnych latach. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wypełnienie kwestionariusza online do 30 września 2014 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji skontaktuje się ze wszystkimi kandydatami, którzy prześlą swoje zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek pytań można pisać na adres: badania@erasmusplus.org.pl
stopka strony