News -

Mobilność młodych wolontariuszy

Komitet Regionów zaprasza do lektury raportu opisującego czynniki utrudniające oraz ułatwiające mobilność młodych wolontariuszy w Europie.


Publikacja zawiera przegląd ram polityki Unii Europejskiej dotyczących wolontariatu transgranicznego. Jej autorzy opisują m.in. charakterystyki i czynniki motywujące młodych do wyjazdów na projekty wolontariackie, potrzeby wolontariuszy, korzyści płynące z wolontariatu oraz wyzwania stojące przed młodymi wolontariuszami. Osobny rozdział został ponadto poświęcony krajowym systemom wsparcia wolontariuszy funkcjonującym w poszczególnych państwach wspólnoty. 

Raport - również w języku polskim - można pobrać ze stron UE.

stopka strony