News -

Mobilnym łatwiej o etat

Sześć wskaźników obrazujących postępy w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne opisano w nowej publikacji sieci Eurydice.


Raport zatytułowany „Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report” zawiera dane dotyczące dostępu do informacji i poradnictwa, wskaźniki dotyczące: przygotowania językowego, zasad kontynuacji pomocy materialnej i kredytów studenckich podczas studiów zagranicznych, a także informacje na temat wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych oraz uznawalności kwalifikacji i efektów kształcenia.

Z danych wynika, że mobilność służy indywidualnemu rozwojowi studentów (zarówno w sferze społecznej, jak i akademickiej), stanowiąc czynnik ułatwiający późniejsze znalezienie pracy. Mobilność studentów ma również pozytywny wpływ na same uczelnie i system szkolnictwa wyższego jako element procesu umiędzynarodowienia oraz czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości oferty akademickiej.

Publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego - opracowanej przez sieć Eurydice - towarzyszy tablica wyników w dziedzinie kształcenia zawodowego opracowana przez CEDEFOP. Dodatkowo na wspólnej platformie internetowej zainteresowani mogą znaleźć interaktywne mapy, pozwalające szybko zapoznać się z warunkami udziału w wyjazdach edukacyjnych w Europie.

Raport dostępny jest na stronie Eurydice.

stopka strony