News -

Model European Union 2016 - termin zgłoszeń przedłużony

Europejczycy w wieku od 18 do 26 lat zainteresowani funkcjonowaniem instytucji europejskich mogą zgłaszać się do udziału w symulacji obrad kluczowych organów Unii Europejskiej.


Wydarzenie będzie doskonałą okazją, by przekonać się na własne oczy, jak działają unijne instytucje. Symulacyjne obrady z udziałem 150 młodych osób z całej Europy odbędą się w dniach od 11 do 19 kwietnia 2016 r.

Osoby zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu powinny napisać esej dotyczący jednego z trzech poniższych tematów:
 - czy obecny kryzys związany z napływem uchodźców oznacza sukces czy porażkę w stosowaniu przepisów dotyczących prawa azylu na poziomie europejskim?
 - czy opieranie się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii jest wykonalne i pożądane dla Unii Europejskiej?
 - czy proces integracji europejskiej napędzany jest czynnikami ideologicznymi czy praktycznymi?

Przy ocenie prac największe znaczenie będą miały umiejętność krytycznego myślenia i analizowania faktów.

Termin nadysyłania zgłoszeń mija 11 stycznia 2016 r. w południe.

Więcej informacji na stronie przedsięwzięcia oraz w bazie Eurodesku.