News -

Moja pierwsza praca z EURES-em - konsultacje

Co skłania młodych ludzi do szukania pracy za granicą? Co utrudnia im przeprowadzkę? Czy służby zatrudnienia pomagają w odpowiedni sposób? Do udzielenia odpowiedzi na te pytania zachęca polskie biuro sieci EURES.


Badanie ankietowe jest elementem oceny programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, oferującego osobom w wieku 18-30 lat zindywidualizowaną pomoc w poszukiwaniu pracy oraz wsparcie finansowe.

Program został wdrożony w ramach inicjatywy przewodniej „Mobilna młodzież” oraz inicjatywy „Szanse dla młodzieży”. W przeciwieństwie do programu Erasmus+, który wiąże się ze zdobywaniem wiedzy, program „Twoja pierwsza praca z EURES-em” oferuje usługi z zakresu poszukiwania miejsca pracy w innym państwie członkowskim przez okres co najmniej 6 miesięcy. Chodzi tu nie tylko o pracę za wynagrodzeniem, ale również o staże czy przyuczanie do zawodu. Nadrzędnym celem programu jest integracja młodzieży na rynku pracy.

Celem prowadzonych w internecie konsultacji jest ocena efektywności, skuteczności, komplementarności i unijnej wartości dodanej, a także trwałości, skali oddziaływania działania oraz jakości zarządzania działaniem. Sprawdzone zostanie też znaczenie programu oraz jego spójność.

Przeanalizowane zostaną także korzyści wynikające z programu, poprzez przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści oraz zweryfikowanie potencjalnych skutków różnych wariantów rozwoju tego rodzaju programu w przyszłości.

Odpowiedź na zawarte w kwestionariuszu pytania zajmuje tylko kilka minut.

Konsultacje potrwają do kwietnia br.

Opis programu "Moja pierwsza praca z EURES-em" znajduje się w bazie grantów Eurodesk Polska.

stopka strony