News -

Moot Court - broń praw człowieka!

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA), we współpracy z Radą Europy zainaugurowało piątą edycję konkursu dla najzdolniejszych młodych prawników.


Celem konkursu jest stworzenie studentom kierunków prawnych możliwości zdobycia praktycznych umiejętności w trakcie symulacji postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC).

Przedsięwzięcie podzielone jest na część pisemną i ustną. W tej pierwszej zadaniem zespołów, złożonych z 2-4 studentów prawa, jest opracowanie pism w imieniu obu stron postępowania. W drugim etapie odbywa się symulacja wysłuchań sądowych, w trakcie której studenci repezentują powoda i pozwanego.

Na podstawie przygotowanych pism wyłonionych zostanie 16 najlepszych zespołów, które zmierzą się w finale organizowanym w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Członkowie zwycięskiego zespołu otrzymają zaproszenia na staże w ETPC oraz nagrody finansowe.

Najlepszy mówca spośród młodych prawników zostanie też nagrodzony zaproszeniem na staż w Biurze Prawnym Rady Europy przy Unii Europejskiej. Otrzyma również nagrodę pieniężną.

Laureatom konkursu stowarzyszenie ELSA zrefunduje koszty zakwaterowania i wyżywienia w Strasburgu.

Termin nadsyłania pytań mija 9 października 2016 r. Zespoły można będzie rejestrować do 6 listopada, a pisma procesowe przesyłać do 15 listopada 2016 r.

Dodatkowe informacje na stronie organizatora oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony