News -

MOP: trzeba podwoić wysiłki!

Ogólnoświatowa stopa bezrobocia wśród młodzieży znów rośnie – tak wynika z nowej edycji publikacji World Employment and Social Outlook 2016 - Trends for Youth, wydanej przez Międzynarodową Organizację Pracy.


Autorzy raportu podkreślają, że młodzież jest szczególnie narażona na zjawisko nazywane working poverty – czyli ubóstwa mimo posiadania pracy.

- Alarmujący wzrost bezrobocia wśród młodzieży oraz równie niepokojąco wysoki odsetek młodych ludzi, którzy pracują, ale mimo wszystko żyją w biedzie, to dowody na to, jak trudno będzie osiągnąć cel polegający na eliminacji ubóstwa do roku 2030, jeśli nie podwoimy wysiłków na rzecz osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zapewnienia godnych miejsc pracy – napisano w raporcie.

- Dane pokazują olbrzymie dysproporcje w sytuacji młodych kobiet i mężczyzn na rynku pracy, którymi powinny jak najszybciej zająć się Międzynarodowa Organizacja Pracy i jej partnerzy społeczni – stwierdziła Deborah Greenfield, zastępczyni dyrektora generalnego MOP.

Więcej informacji na stronie MOP. 

stopka strony