News -

Morena najlepszą gdańską organizacją społeczną

Stowarzyszenia Morena, należące do sieci Eurodesk, odebrało z rąk prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nagrodę im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej 2013 r.


Stowarzyszenia Morena, należące do sieci Eurodesk, odebrało z rąk prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nagrodę im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej 2013 r.

Stowarzyszenie Morena uhonorowano za wdrażanie innowacyjnych modeli wsparcia młodzieży i organizacji młodzieżowych oraz stworzenie największej w Europie regionalnej sieci informacji młodzieżowej (Eurodesk Pomorze). Stowarzyszenie obejmuje rocznie wsparciem już ponad 100 gdańskich grup, organizacji oraz kilkuset mieszkańców. Projekty Moreny zdobywają uznanie ekspertów i są ważnym elementem promocji Gdańska. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy prezentowane były na kilkunastu seminariach w kraju i kilku za granicą. Innowacyjne modele wsparcia młodzieży i organizacji młodzieżowych np. Pomorski Fundusz Młodzieżowy trafiły do programów rządowych i są wdrażane w całej Polsce.

- Nagroda im. Lecha Bądkowskiego to wielkie wyróżnienie dla nas, ale w tej ważnej chwili pamiętamy, że jest to także zasługa Eurodesku – mówi Adam Niemkiewicz ze Stowarzyszenia. - Dzięki zaufaniu, wsparciu i pomocy z Waszej strony nie moglibyśmy tak wiele osiągnąć i dalej zmieniać marzenia w realne działania. W imieniu całego Zespołu Stowarzyszenia Morena, chciałbym Wam bardzo podziękować - dodaje.

W sumie w tegorocznej edycji nagrody nominowanych zostało 16 organizacji pozarządowych, 13 osób w kategorii Społecznika Roku oraz trzy osoby w kategorii Darczyńcy Roku. Dwie ostatnie nagrody otrzymali Justyna Zdunek, zajmująca się wspieraniem dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, oraz Grzegorz Kozłowski, instruktor ZHP i prezes Stowarzyszenia Grupa Ratownicza Alfa. Nagroda dla Organizacji Pozarządowej Roku ma formę pieniężną i wynosi 20 000 zł, wyróżnienia dla Społecznika Roku oraz Darczyńcy Roku mają charakter honorowy.

Nagrody im. Lecha Bądkowskiego przyznawane są od 13 lat. Ich patron był publicystą, współtwórcą Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania” oraz pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Morena:
www.morena.org.pl
stopka strony