News -

Nabór do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rozpoczęła się rekrutacja do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Obrady zaplanowano tradycyjnie na 1 czerwca. Tegorocznym tematem przewodnim są „Wybory parlamentarne”.
Organizatorzy - Kancelaria Sejmu, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej – zachęcają do udziału zarówno tych, którzy już są aktywni społecznie, jak i tych, którzy są zainteresowani działaniem w swoim lokalnym środowisku i dyskusją nad aktywnością młodych ludzi.

Co zrobić, by móc wziąć udział w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży? Wystarczy przeprowadzić w swoich szkołach i miejscowościach debaty skłaniające do refleksji nad korzyściami z funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie europejskim. W ich trakcie można porozmawiać o szansach, trudnościach i ograniczeniach, napotykanych przez młodych ludzi, a także o sposobach uczestniczenia w życiu społeczno-politycznym Polski i Europy oraz zwiększania aktywności społecznej i wyborczej młodych Polaków.

Na podstawie oceny prac dwuosobowych zespołów uczniowskich zostanie wyłonionych 460 młodych posłanek i posłów, którzy spotkają się 1 czerwca i będą obradować nad projektem uchwały, przygotowanym podczas posiedzenia komisji problemowej. Komisja problemowa będzie obradować w dniu 11 maja 2014 r. W jej skład – w przypadku zakwalifikowania zespołu – wejdzie 64 uczestników projektu.

Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca poprzedzą seminaria tematyczne dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników, które odbędą się 31 maja 2014 r.

Więcej szczegółów na stronie:
www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy
stopka strony