News -

Nabór wniosków w Erasmusie+ Sport

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego przyjmuje wnioski dotyczące dwóch akcji - Współpracy partnerskiej w dziedzinie sportu (Collaborative Partnerships) oraz Niekomercyjnych Europejskich Wydarzeń Sportowych (Not-for-profit European Sport Events).


W ramach pierwszej z tych akcji organizacje i instytucje publiczne zajmujące się sportem lub aktywnością fizyczną mogą uzyskać dofinansowanie na rozwój współpracy z europejskimi partnerami, mającej na celu wymianę innowacyjnych pomysłów oraz promowanie sportu i rozwiązywanie problemów związanych z tą dziedziną życia.

Celem Współpracy partnerskiej może być:
- walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu, takimi jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkie rodzaje nietolerancji i dyskryminacji;
- promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie oraz dwutorowej kariery sportowców;
- promowanie wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie i równy dostęp do niego.
    
Projekty Współpracy partnerskiej mogą przewidywać zaangażowanie w obchody Europejskiego Tygodnia Sportu (ETS). To podjęta przez Komisję Europejską inicjatywa, która ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej w Unii Europejskiej, w obliczu spadającego poziomu zaangażowania Europejczyków w tym zakresie. W 2015 r. Europejski Tydzień Sportu potrwa od 7 do 13 września, różnego rodzaju wydarzenia organizowane będą jednak aż do 30 września.

W ramach drugiej akcji możliwe jest uzyskanie dofinansowania do organizacji niekomercyjnych europejskich wydarzeń sportowych. O wsparcie mogą się ubiegać organizacje non-profit oraz instytucje publiczne, planujące organizację dużych, ogólnoeuropejskich zawodów sportowych, z udziałem partnerów lub sportowców z innych krajów. W ramach akcji możlie jest również dofinansowanie krajowych wydarzeń organizowanych w związku z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 oraz imprez odbywających się jednocześnie w wielu krajach Europy w związku z wydarzeniami na szczeblu europejskim.

W przypadku:
 - projektów Współpracy partnerskiej związanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 oraz
 - projektów Niekomercyjnych wydarzeń sportowych organizowanych w ramach ETS

termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie mija 22 stycznia 2015 r. Projekty współpracy rozpoczynają się 1 kwietnia i 1 września 2015 r., projekty Niekomercyjnych wydarzeń sportowych – 1 maja 2015 r.

W przypadku:
 - projektów Współpracy partnerskiej niezwiązanych z ETS oraz
 - projektów Niekomercyjnych wydarzeń sportowych organizowanych poza ETS

termin składania wniosków mija 14 maja 2015 r. Projekty współpracy startują 1 stycznia 2016  r., projekty Niekomercyjnych wydarzeń sportowych – 1 listopada 2015 r.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Wejdź na strony poświęcone Współpracy partnerskiej oraz Niekomercyjnym europejskim wydarzeniom sportowym.

stopka strony