News -

Nabór wniosków w programie "Młodzież w działaniu"

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Akcji 4.3 programu „Młodzież w działaniu”. Stawką jest wsparcie dla mobilności pracowników młodzieżowych.


Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Akcji 4.3 programu „Młodzież w działaniu”. Stawką jest wsparcie dla mobilności pracowników młodzieżowych.

Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie mobilności, które pozwolą pracownikom młodzieżowym na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji. W szczególności chodzi o umożliwienie im pracy w odmiennych warunkach w innych krajach oraz lepszego zrozumienia europejskiego wymiaru pracy z młodzieżą, a także o poprawę ich kompetencji zawodowych, międzykulturowych i językowych, promowanie wymiany doświadczeń i metod stosowanych w pracy z młodzieżą i edukacji pozaformalnej oraz budowę trwalszych partnerstw pomiędzy organizacjami młodzieżowymi w Europie.

Priorytetowo w konkursie traktowane są te projekty, które najlepiej realizują stałe cele programu „Młodzież w działaniu”. Chodzi o zapewnienie udziału młodych ludzi, wspieranie różnorodności kulturowej, idei obywatelstwa europejskiego i włączenia społecznego osób o mniejszych szansach.

Dodatkowo punktowane będzie uwzględnienie tegorocznych priorytetów unijnej inicjatywy. Chodzi o zwiększanie świadomości dotyczącej praw obywateli UE, promowanie wzrostu zapewniającego włączenie społeczne, a także kreatywności, przedsiębiorczości i zatrudnialności oraz zachowań korzystnych dla zdrowia.

Projekty powinny przewidywać udział co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych krajów uczestniczących w programie. Ogólny budżet szacowany jest na 755 tys. euro. Minimalny grant wynosi 25 tys. euro.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 10 września 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:150:0020:0023:EN:PDF
stopka strony