News -

Nagroda dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

12 maja br. w Akwizgranie wręczone zostaną tegoroczne Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. W polskim etapie konkursu zwyciężył projekt „Democracy under construction”.


„Democracy under construction” to polsko-niemiecko-czeskie spotkanie młodzieży o charakterze polityczno-historycznym. Projekt miał na celu m.in. wymianę myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami z Polski, Niemiec i Czech na temat historii ich krajów oraz zmian, które zaszły po roku 1989, a także aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych i wspólnej tożsamości europejskiej.

Spośród zwycięzców krajowych wyłonieni zostaną trzej europejscy laureaci Nagrody im. Karola Wielkiego. Decyzję podejmie jury złożone z trzech posłów do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego PE oraz czterech przedstawicieli Fundacji przyznającej nagrodę. Werdykt poznamy 12 maja br., wtedy również swoje nagrody odbiorą zwycięzcy edycji krajowych.

Laureaci europejscy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: pięciu, trzech i dwóch tysięcy euro.

Więcej informacji na stronie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony