News -

Nagroda Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Tylko do 1 listopada zgłaszać można kandydatów do Nagrody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Wyróżnienie otrzyma miasto, które udowodni, że potrafi zaplanować i zrealizować wyjątkowe inicjatywy służące rozwojowi przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się.
Szanse na nagrodę mają miasta, które spełniają kryteria opisane w Karcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – przede wszystkim zorganizują różnorodne wydarzenia związane z jego ideą, m.in. akcję „In Town without My Car” oraz wdrożą na stałe przynajmniej jedno z jej zaleceń. Wszystkie imprezy muszą być zarejestrowane na stronie www.mobilityweek.eu/registration.

Włodarze miast muszą też wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mobilityweek.eu/IMG/doc_application_form_2011.doc i wysłać go mailem do André Muno: a.muno@climatealliance.org.

Koniecznie trzeba też pamiętać o przesłaniu – tradycyjną pocztą – wszelkich dodatkowych materiałów: płyt DVD, CD, wszelkich wydawnictw i innych materiałów informacyjnych, dotyczących podjętych działań. Do organizatorów muszą one trafić przed 15 listopada 2011 r.

Nagrodą w konkursie jest produkcja trzyminutowego filmu promującego walory zwycięskiego miasta jako lidera we wdrażaniu idei zrównoważonego transportu w Europie. Ceremonia uhonorowania zwycięzcy odbędzie się w Brukseli, a gościem specjalnym będzie komisarz UE ds. środowiska.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 1 listopada 2011 r.

Więcej informacji na stronie www.mobilityweek.eu/-What-is-the-Award-.html
stopka strony