News -

Nagroda im. Maxa van der Stoela

50 tysięcy euro nagrody czeka na osobę lub instytucję, która wyróżniła się szczególnymi osiągnięciami na rzecz poprawy losu mniejszości narodowych w krajach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Nagroda wręczana jest co dwa lata – ustanowiło ją w 2001 r. holenderskie ministerstwo spraw zagranicznych dla upamiętnienia Maxa van der Stoela, wysokiego komisarza OBWE ds. mniejszości narodowych i wieloletniego szefa MSZ Holandii.

Wyróżnienie otrzymać mogą osoby, grupy lub instytucje, w tym organizacje pozarządowe, które wydatnie przyczyniły się do poprawy losu mniejszości narodowych w krajach OBWE.

Więcej informacji na stronie www.osce.org/hcnm/45111
stopka strony