News -

Nagroda Pro Publico Bono

„Samorządność dla solidarności” to hasło tegorocznej edycji Nagrody Pro Publico Bono. jej fundatorzy chcą wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich promować samorządną aktywność obywatelską.


„Samorządność dla solidarności” to hasło tegorocznej edycji Nagrody Pro Publico Bono. Jej fundatorzy chcą wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich promować samorządną aktywność obywatelską.

Nagrodę zdobyć może każde stowarzyszenie, organizacja pozarządowa lub instytucja, zaangażowana w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Zainteresowani muszą złożyć ankietę we właściwym terytorialnie starostwie powiatowym do 16 września 2011 r. Wszystkie materiały znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.propublicobono.pl.

Podobnie jak w latach poprzednich wyboru laureatów Nagrody Pro Publico Bono dokona Kapituła złożona z osób zaufania publicznego pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla. Ogłoszenie wyników oraz wielkości grantów finansowych nastąpi 11 listopada 2011 r.

Nagroda Pro Publico Bono przyznawana jest od 1999 r. z inicjatywy premiera Jerzego Buzka. Fundatorem grantów jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
stopka strony