News -

Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego 2011

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zaprasza do zgłaszania kandydatur w konkursie o Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego.
Tematem tegorocznej edycji jest „Dialog i uczestnictwo na rzecz propagowania wartości UE: integracji, różnorodności, solidarności i tolerancji”. Nagroda zostanie przyznana za projekty i inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, które promują wartości UE oraz ogólne cele nagrody: są innowacyjne pod względem koncepcji i stosowania oraz wniosły cenny wkład na rzecz dobra społeczności. Dialog i uczestnictwo muszą być podstawowymi środkami, które posłużyły do realizacji tych projektów i inicjatyw.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej EKES-u pod adresem www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize. Aby ułatwić organizację i przeprowadzenie prac komisji konkursowej, formularze i wszelkie dodatkowe dokumenty powinny, o ile to możliwe, być przesyłane w języku francuskim lub angielskim.

Ostateczny termin nadsyłana kandydatur upływa 7 października 2011 r., zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach pod koniec października 2011 r., a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 grudnia 2011 r. Łączna wartość nagród wynosi 30 tys. euro.

Więcej informacji o kryteriach na stronie http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/f_ces7348-2011_info_pl.doc

Formularz zgłoszeniowy w języku polskim: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/f_ces7382-2011_info_pl.doc
stopka strony