News -

Nagrody Centrum Północ-Południe

Centrum Północ-Południe Rady Europy czeka na zgłoszenia kandydatur do Nagrody Północ-Południe 2013.


Centrum Północ-Południe Rady Europy czeka na zgłoszenia kandydatur do Nagrody Północ-Południe 2013.

Wyróżnienie przyznawane jest corocznie od 1995 r. dwóm osobom, które w sposób szczególny angażują się w promowanie solidarności pomiędzy bogatą północą a biednym południem.

Kandydaci, najlepiej mężczyzna i kobieta, powinni mieć wyjątkowe dokonania w dziedzinie ochrony praw człowieka, obrony pluralizmu i demokracji, budzenia świadomości w kwestiach istotnych z punktu widzenia globalnej współzależności i solidarności oraz we wzmacnianiu partnerstwa pomiędzy północą a południem. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Lizbonie wiosną 2014 r.

Termin nadsyłania nominacji mija 1 czerwca 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
www.coe.int/t/dg4/nscentre/NSPrizeguidelines2012_en.pdf
stopka strony