News -

Nagrody dla przyjaznych uczelni

59 uczelni wyższych z 19 krajów otrzymało od Komisji Europejskiej znak jakości w uznaniu ich starań na rzecz mobilności studentów i zwiększenia ich szans na pracę zagranicą. Wśród nagrodzonych nie ma ani jednej polskiej uczelni


59 uczelni wyższych z 19 krajów otrzymało od Komisji Europejskiej znak jakości w uznaniu ich starań na rzecz mobilności studentów i zwiększenia ich szans na pracę zagranicą. Na przyznanie znaku jakości mogły liczyć te uczelnie, które wdrożyły Europejski System Transferu Punktów Kredytowych oraz przyznają Suplement do Dyplomu. Oba te instrumenty służą większej przejrzystości procesu edukacyjnego oraz ułatwiają uznawanie osiągnięć i zdobytych kwalifikacji. Wśród pięciu uczelni nagrodzonych za wdrożenie systemu ECTS są uniwersytety z Warneński (Węgry), Masaryka (Czechy), Rolniczy z Nitry (Słowacja) oraz Sakarya Üniversitesi i Karadeniz Teknik Üniversitesi z Turcji. W gronie szkół wyróżnionych za stosowanie Suplementu do Dyplomu nie znalazła się, niestety, żadna uczelnia z Polski. Przed rokiem wyróżnienie w kategorii ECTS dostała Politechnika Łódzka. Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/education/news/news2575_en.htm
stopka strony