News -

Nagrody eTwinning

Do 30 listopada 2012 r. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu o nagrody programu eTwinning. Jego organizatorzy chcą wyróżnić najlepsze praktyki stosowane przez szkoły współpracujące ze sobą przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
W tym roku nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych (4-11 lat, 12-15 lat oraz 16-19 lat) oraz sześciu specjalnych:
- nagroda języka hiszpańskiego,
- nagroda języka francuskiego,
- nagroda języka niemieckiego,
- nagroda im. Marii Curie-Skłodowskiej,
- nagroda im. Mevlany za budowanie porozumienia międzykulturowego,
- nagroda języka angielskiego jako drugiego.

Udział w konkursie mogą wziąć projekty, które otrzymały wcześniej European Quality Label. Organizatorzy inicjatyw muszą również wykazać, że były one realizowane w trakcie roku szkolnego 2011/2012.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.etwinning.net/en/pub/progress/awards/european_prizes.htm
stopka strony