News -

Nagrody i medale za działania prorozwojowe

Wsparcie w wysokości 30 tysięcy dolarów otrzymają autorzy najlepszych projektów i badań służących rozwojowi świata, wybranych w konkursie The Global Development Awards and Medals Competition.


Wsparcie w wysokości 30 tysięcy dolarów otrzymają autorzy najlepszych projektów i badań służących rozwojowi świata, wybranych w konkursie The Global Development Awards and Medals Competition.

Konkurs składa się z trzech kategorii. W pierwszej z nich oceniane będą najbardziej innowacyjne projekty przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, dotyczące dowolnej tematyki. Realizacja zgłaszanych inicjatyw powinna rozpocząć się przed 1 stycznia 2010 r.

W drugiej kategorii oceniane będą najlepsze propozycje badań, związanych z jednym z następujących tematów: interaktywnej gospodarki i rozwoju miast, ubocznych skutków funkcjonowania miast (choroby zakaźne, przestępczość, nadmierny ruch drogowy) oraz środowiska sprzyjającego rozwojowi – budownictwa mieszkaniowego, transportu i infrastruktury.

W trzeciej kategorii nagrodzone zostaną najlepsze zakończone już badania dotyczące wymienionych dziedzin - organizatorzy wręczą medale i nagrody pieniężne.

Zwycięzców wybierze jury w trakcie dorocznej konferencji Sieci Światowego Rozwoju (Global Development Network, GDN), w której uczestniczyć będzie ponad pięciuset specjalistów z dziedziny rozwoju. Główne nagrody w dwóch pierwszych kategoriach wynoszą 30 tys. dolarów, druga – 5 tysięcy dolarów. Zdobywca medalu otrzyma 10 tys. dolarów.

Formularze zgłoszeniowe znaleźć można pod adresem http://opa.gdnet.org.

Termin nadsyłania zgłoszeń we wszystkich kategoriach mija 31 stycznia 2012 r.

Więcej informacji pod adresem e-mail awards@gdnet.org, na stronie http://cloud1.gdnet.org/cms.php?id=competitions oraz w bazie Eurodesku
stopka strony