News -

Napisz esej o handlu z USA

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ambasada Brytyjska oraz Ambasada Szwecji w Polsce organizuje konkurs dla studentów szkół wyższych na esej dotyczący Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP).


Celem konkursu jest popularyzacja problematyki umowy handlowej UE-USA wśród studentów szkół wyższych. W konkursie mogą wziąć udział zarówno studenci kształcący się na studiach licencjackich, jak i magisterskich, w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym.

Do konkursu mogą być zgłaszane eseje w języku angielskim, nieprzekraczające 15 tys. znaków (ze spacjami). Autorzy esejów, którzy uzyskają najwyższą sumę punktów otrzymają nagrody. Wśród nich są:
- wyjazd studyjny do Londynu na spotkania z ekspertami zaangażowanymi w negocjacje TTIP;
- publikacja eseju w kwartalniku PISM - The Polish Quarterly of International Affairs;
- trzymiesięczny staż w PISM;
- uczestnictwo w gali wręczenia nagród w Ambasadzie Szwecji w Warszawie.

Prace na powyższy temat należy przesłać w terminie do 15 listopada 2014 r. na adres ttip@pism.pl.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie internetowej Instytutu.

stopka strony