News -

Napisz list do szefa ONZ

Organizacja The Trust for Sustainable Living ogłosiła kolejną edycję ogólnoświatowego konkursu dla dzieci poświęconego kwestii zrównoważonego rozwoju.


W konkursie mogą wziąć udział uczniowe w wieku od 7 do 17 lat, wraz z nauczycielami. Zadaniem młodszych uczestników (7-11 lat) jest napisanie wypracowania na temat: „Mój plan działań na rzecz klimatu”. Dzieci starsze (11-17 lat) powinny natomiast przedstawić odpowiedź na pytanie, czy ludzkość jest w stanie pokonać zmiany klimatyczne do roku 2030.

Wszystkie wypracowania trafią do nowego sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych jako list otwarty od młodego pokolenia mieszkańców świata.

Prace w języku angielskim powinny liczyć nie więcej niż 400 słów (w kategorii wiekowej 7-11 lat) lub 600 słów (młodzież w wieku 11-17 lat). W obu kategoriach można zgłosić maksymalnie 30 wypracowań z jednej szkoły.

Laureaci pięciu pierwszych miejsc w obu grupach wiekowych oraz zwycięzca całego konkursu wyjadą – wraz z nauczycielami i rodzicami – na Międzynarodową Debatę Szkół do Wielkiej Brytanii (3-7 lipca 2017 r.).

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 grudnia 2016 r.

Więcej na stronie organizacji Living Forest.
 

stopka strony