News -

Nasza Europa, nasza przyszłość

Aż 20% młodych mieszkańców Europy dorasta w lęku przed przyszłością – wynika z najnowszego raportu współtworzonego przez UNICEF.


W raporcie zebrano odpowiedzi ponad 10 tys. dzieci i młodzieży z całego świata, które uczestniczyły w konsultacjach na temat przyszłej Strategii UE na rzecz praw dziecka.

Jedna trzecia ankietowanych młodych ludzi doświadczyła dyskryminacji lub wykluczenia. Wielu z nich nie ma dostępu do podstawowych usług, a system edukacji nie spełnia oczekiwań młodych ludzi. Największe wyzwania stoją przed dziećmi z grup marginalizowanych.

Aż jedna piąta dzieci w UE dorasta w lęku przed przyszłością. Jak wynika z przeprowadzonych badań, przyczyną niepokoju może być brak poszanowania i ochrony praw dziecka.

Więcej informacji

#młodzież    #dzieci    #strategia    #ue

stopka strony