News -

Nasza planeta, nasza przyszłość

Komisja Europejska stworzyła interaktywną platformę internetową poświęconą zagadnieniom związanym ze zmianami klimatu. Informacje zawarte na stronie bazują na rzetelnych badaniach naukowych. 


Celem platformy Nasza Planeta - Nasza Przyszłość jest zachęcenie obywateli Unii Europejskiej do włączenia się w działania na rzecz przyszłości planety. Strona ma przybliżyć użytkownikom kwestie dotyczące zmian klimatu oraz podpowiedzieć im, jak mogą przeciwdziałać ich negatywnym skutkom.

Serwis powstał w oparciu o publikację ,,Nasza planeta, nasza przyszłość: wspólna walka ze zmianami klimatycznymi".

Platforma składa się z 4 sekcje: przyczyny, skutki, rozwiązania oraz kamienie milowe. Oprócz rzetelnych informacji potwierdzonych badaniami naukowymi na stronie znajdziemy również opinie ekspertów oraz odpowiedzi na pytania, które padają najczęściej w kontekście zmian klimatycznych.  

Oprócz tego na stronie dostępna jest także zakłada “Centrum nauczyciela” zawierająca materiały dydaktyczne oraz ćwiczenia, które można wykorzystać podczas zajęć z młodzieżą. 

#NaszaPlanetaNaszaPrzyszłość    #strona    #internet

stopka strony