News -

Nauczyciele w Europie coraz bardziej potrzebni

Publikacje Eurydice i CRELL przedstawiają najnowsze dane dotyczące zawodu nauczyciela i praktyk nauczania w Europie.


Według najnowszych badań unijnych dotyczących zawodu nauczyciela opublikowanych przez Eurydice i CRELL (Centre for Research on Education and Lifelong Learning) wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli w Europie. Mieliby oni wypełnić lukę, która powstaje po odejściu starszych pokoleń na emeryturę. Badania również wykazały, że nauczyciele czują potrzebę bardziej zróżnicowanego i długotrwałego kształcenia zawodowego, szczególnie w obszarach takich jak oferowanie studentom doradztwa zawodowego, pracy z dziećmi specjalnej troski lub pracy w klasach wielokulturowych.

Raporty analizują związek między polityką regulującą zawód nauczyciela w Europie i postawami, praktykami i spostrzeżeniami samych nauczycieli. Analiza obejmuje takie aspekty jak kształcenie nauczycieli, doskonalenie zawodowe, międzynarodową mobilność, a także demografię, warunki pracy i atrakcyjność zawodu. Dane te mogą służyć jako cenne narzędzie dla krajów zmierzających do poprawy jakości kształcenia nauczycieli.

Publikacje są do pobrania na stronach Eurydice i CRELL

stopka strony