News -

Nauka - sposób na godne zatrudnienie

Istnieją niepodważalne dowody na związek między wynikami osiąganymi na rynku pracy a rezultatami edukacji – wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy.


Autorzy raportu wzięli pod uwagę sytuację w państwach o niskich i średnich dochodach. Na podstawie przeprowadzonych w latach 2012-2013 ankiet wśród absolwentów wchodzących na rynek pracy (school-to-work transitions surveys) opisali profil edukacyjny młodzieży oraz zidentyfikowali tendecje w zakresie niedopasowania kwalifikacji, będącego wynikiem zarówno niedoedukowania (undereducation), jak i przeedukowania (overeducation). Opisali również trendy dotyczące powracania na ścieżkę edukacji.

Raport – w języku angielskim – dostępny jest na stronie Międzynarodowej Organizacji Pracy.

stopka strony