News -

Nauka w kobiecym obiektywie

Czym jest dla ciebie nauka? - na takie pytanie muszą odpowiedzieć uczestnicy konkursu fotograficznego ogłoszonego przez Komisję Europejską.
Udział w konkursie mogą wziąć trzyosobowe zespoły, złożone z trzech dziewcząt lub dwóch dziewcząt i chłopca w wieku od 13 do 18 lat. Prace można nadsyłać co miesiąc, aż do maja 2013 r. Zdjęcia oceniane są przez rówieśników w głosowaniach online, które będą się rozpoczynać 16. dnia każdego miesiąca i trwać do jego końca. Każdy zespół może zgłosić tylko jedno zdjęcie, nikt też nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu.

Sześć zwycięskich fotografii z całego półrocza znajdzie się w finale – decydujące głosowanie zaplanowano na czerwiec 2013 r. Wyłoni ono trzy najlepsze zespoły. Zwycięzcy konkursu wyjadą na trzydniową wycieczkę do Pragi, by wziąć udział w Konkursie dla Młodych Naukowców Unii Europejskiej, zaplanowanym na wrzesień 2013 r. Laureaci drugiego miejsca zostaną zaproszeni do Joint Research Centre we włoskiej miejscowości Ispra, a członkowie zespołu, który zajmie trzecie miejsce otrzymają zegarki ICE Watch z hasłem kampanii: Science: it's a girl thing!

Termin nadsyłania zdjęć upływa 15 dnia każdego miesiąca – aż do maja 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
http://science-girl-thing.eu/en/contest
stopka strony