News -

Nic o nas bez nas

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, mianował Luca Van den Brande specjalnym doradcą ds. współpracy z obywatelami Unii Europejskiej. Pierwszy raport jego autorstwa jest już dostępny na stronach Komisji.


Luc Van den Brande przygotował na polecenie Komisji raport zawierajacy propozycje rozwiązań, które miałyby wzmocnić więzy między Unią a Europejczykami. Publikacja powstała jako rezultat rozmów z ekspertami zajmującymi się problemami europejskimi i komunikacją polityczną, jak też wywiadów z osobami oraz instytucjami działającmi na rzecz partycypacji obywatelskiej. Doradca przedwodniczągo KE podczas pracy nad publikacją odbył również szereg spotkań z pracownikami instytucji europejskich odpowiedzialnych za kontakt z obywatelami. 

Luc van den Brande to belgijski polityk, w latach 1992–1999 był ministrem-prezydentem Regionu Flamandzkiego. Od 1994 roku zasiadał w Komitecie Regionów, a od 2008 do 2010 roku był jego przewodniczącym. W latach 2003-2004 zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarego Rady Europy. W 2009 ubiegał się bez powodzenia o urząd sekretarza generalnego Rady Europy. 

Raport “Reaching out to EU citizens - Seizing the opportunity” można pobrać ze stron KE.

stopka strony