News -

Niech świat zobaczy, jak pracujesz

WORK4YOUTH to nazwa konkursu fotograficznego, organizowanego przez Program na rzecz zatrudnienia młodzieży Światowej Organizacji Pracy.


WORK4YOUTH to nazwa konkursu fotograficznego, organizowanego przez Program na rzecz zatrudnienia młodzieży Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stają młodzi w ludzie w swoich miejscach pracy. Zadaniem uczestników jest nadesłanie interesujących zdjęć, dokumentujących wykonywane przez nich zawodowe obowiązki. Chodzi o to, by fotografia w pomysłowy i oryginalny sposób przedstawiała warunki, w jakich pracuje młodzież lub odnosiła się do kwestii barier płciowych, migracji, dyskryminacji, ubóstwa pracowników, ale także przedsiębiorczości i atmosfery w pracy.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie z krajów członkowskich Międzynarodowej Organizacji Pracy. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 5 zdjęć na adres ilophotocontest@gmail.com. Autor najlepszej fotografii otrzyma tysiąc dolarów, przewidziano też wiele nagród dodatkowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje:
www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/photo-contest/lang--en/index.htm