News -

Niemieckie niebo, greckie piekło

Góra Bawaria, Tybinga i Fryburg znalazły się na czele regionów UE o najmniejszym bezrobociu wśród młodzieży.


Według Eurostatu, w 2013 r. średnia stopa bezrobocia wśród osób w wieku od 15 do 24 lat sięgała w UE 23,4 proc. Różnice pomiędzy poszczególnymi regionami UE były jednak znaczące – najniższe bezrobocie zanotowano w Górnej Bawarii i Tybindze (4,4 proc.) oraz Fryburgu (4,7 proc.). Najgorsza była sytuacja w Ceucie (Hiszpania) oraz greckich regionach Dytiki Makedonia (70,6 proc.) i Ipeiros (67 proc.).

W 75 proc. regionów Europy bezrobocie wśród młodzieży było co najmniej dwukrotnie wyższe niż wśród ogółu populacji.

Więcej informacji na stronie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/14/60&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

stopka strony