News -

Not Too Young To Run

Czas skończyć z ograniczaniem biernych praw wyborczych młodym kandydatów do stanowisk publicznych. Takie jest przesłanie kampanii wspieranej m.in. przez ONZ i Europejskie Forum Młodzieży. Witryna przedsięwzięcia już działa!


Celem akcji jest promowanie praw młodych ludzi do startowania w wyborach na stanowiska publiczne oraz zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji ze względu na wiek.

Organizatorzy kampanii podkreślają, że osoby młode mają pełne prawo uczestniczyć w procesach demokratycznych - skoro mogą głosować, powinni mieć też prawo być wybierani.

Przedsięwzięcie organizują Biuro Przedstawiciela ds. Młodzieży Sekretarza Generalnego ONZ, Program na rzecz Rozwoju NZ (UNDP), Biuro Wysokiego Przedstawiciela ds. Praw Człowieka (OHCHR), Unia Międzyparlamentarna (IPU), Europejskie Forum Młodzieży oraz Youth Initiative for Advocacy Growth & Advancement (YIAGA). 
    
Strona kampanii działa pod adresem www.nottooyoungtorun.org.

stopka strony