News -

Nowa broszura o młodych na rynku pracy

Ukazała się dziesiąta już publikacja z cyklu Youth knowledge. Tym razem nie zabrakło w niej gorzkich uwag i prowokacyjnych tez.


Eseje zawarte w broszurze opracowano na podstawie referatów wygłoszonych podczas seminariów dotyczących zatrudniania młodzieży, organizowanych wspólnie przez Radę Europy i Komisję Europejską. To zróżnicowany i prowokacyjny zbiór analitycznych uwag dotyczących pozycji młodych ludzi na europejskim rynku pracy. Ze wszystkich tekstów wyłania się jednak wspólne przekonanie o potrzebie znalezienia elastycznej odpowiedzi na skutki gospodarczej globalizacji oraz wsparcia dla praw, interesów i sytuacji społecznej młodych ludzi, zarówno w trakcie wyboru ścieżki edukacji, jak i w miejscu pracy. Publikację zamówić można poprzez stronę http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2511
stopka strony