News -

Nowa publikacja Cedefop

"Defining, writing and applying learning outcomes. A European handbook" to tytuł nowej publikacji Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Zawodowego poświęconej efektom uczenia się.


Poradnik adresowany jest do osób prywatnych i instytucji zajmujacych się tworzeniem programów edukacyjnych i definiowaniem efektów kształcenia. Opisano w nim różne sposoby definiowania i konkrtente przykłady wykorzystania narzędzia jakim są efekty uczenia się do podnoszenia poziomu edukacji. Publikacja ma również na celu promowanie dialogu pomiędzy rynkiem edukacji oraz rynkiem pracy w Europie.

stopka strony