News -

Nowa publikacja funduszu polsko-litewskiego

Broszura „Jakość w projektach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży” powstała przy współudziale beneficjentów inicjatywy. Zainteresuje wszystkich zaangażowanych w projekty młodzieżowe.
Publikacja skupia się na czterech filarach jakości projektów młodzieżowych. Głównymi tematami są: edukacja pozaformalna, międzykulturowa, aktywne uczestnictwo młodzieży oraz równe partnerstwo w przedsięwzięciach dofinansowanych w ramach Funduszu. Dodatkowo w publikacji znaleźć można wiele cennych wskazówek.

Publikację w formacie PDF można pobrać tutaj.
stopka strony